Carinske dažbine

Carinske dažbine

Tastebrandy.com ne preuzima odgovornost za bilo koje dažbine koje mogu da nastanu pri carinjenju pošiljke u Vašoj zemlji. One su isključiva odgovornost Kupca. Ali ćemo Vas posavetovati kako da one ne nastanu.
Alkoholna pića se podnose na carinjenje pri ulasku u Vašu zemlju. Tom prilikom Vaša lokalna carinska sluižba može da obračuna:
PDV
akcizu,
carinu i
administrativne troškove.
Izuzeća

U većini zemalja pošiljke male vrednosti (npr. 3 ili 5 boca) prolaze neformalno carinjenje. Iskustvo naših kupaca govori da im njihova lokalna carinska služba nije tražila da plate bilo kakve dažbine pri prijemu ovako malih pošiljki. Ukoliko imate nedoumice oko carinskih dažbina u Vašoj zemlji, molimo kontaktirajte nas i vrlo rado ćemo Vam preneti iskustva naših kupaca.


PDV - obračunava se na vrednost iz naše fakture (vrednost poručenih boca+ dostava). Stopa PDV-a je obično između 17% i 27%, u zavisnosti od poreskih propisa Vaše zemlje.

Npr. Ako je iskazana vrednost na fakturi 100 EUR i stopa PDV-a 20%, bili biste dužni da platite 20 EUR za ovu pošiljku.

Akciza - obračunava se kao procenat čistog alkohola u bocama koje ste poručili i značajno se razlikuje od zemlje do zemlje.

Npr. akciza je 1,500 EUR po hektolitru čistog alkohola. Naručili ste bocu od 0,7 l, u kojoj je procenat alkohola 40% v/v.

1,500 EUR/ 100 litara= 15 EUR po litru čistog alkohola

0.7 l x 15 EUR x 40% v/v= 4.2 EUR po boci koju ste naručili.

Carina - obračunava se na vrednost iz naše fakture (vrednost poručenih boca+ dostava). Stopa carine kreće se od 10% do 30% na alkoholna pića.

SAD - sve pošiljke sa alkoholnim pićima tastebrandy prijavljuje FDA- Food and Drug Administration pre slanja. Prilikom dolaska ove pošiljke, može od Vas biti zahtevano da platite 21$ za obradu pošiljke i podnošenje FDA.
Dalje