Cijene dostave

Mi dostavljamo samo unutar Hrvatske.


Ako kupac želi dostavu naših proizvoda unutar EU, to je također moguće, ali mora sam angažirati kurira. Mi predlažemo Eurosender. Svaki drugi kurir koga kupac pošalje je dobrodošao.

Ako kupac želi naručiti dostavu za EU kod Eurosendera, ovdje su njihove cijene dostave:


Zemlja

Do 2 kg

2 - 10 kg

10 - 20 kg

20 - 30 kg

30 - 40 kg

Austrija

11.99 €

20.00 €

22.99 €

27.99 €

30.99 €

Belgija

15.99 €

22.99 €

27.99 €

29.99 €

37.00 €

Bugarska

16.99 €

23.99 €

28.99 €

30.99 €

40.99 €

Češka

16.99 €

21.98 €

23.99 €

28.99 €

32.99 €

Danska

12.99 €

23.99 €

28.99 €

30.99 €

43.99 €

Estonija

22.99 €

31.99 €

37.00 €

39.99 €

54.99 €

Finska

22.99 €

31.99 €

37.00 €

39.99 €

54.99 €

Francuska

21.98 €

24.99 €

29.99 €

32.99 €

45.99 €

Njemačka

13.99 €

20.99 €

23.99 €

28.99 €

35.99 €

Grčka

20.00 €

32.99 €

37.99 €

39.99 €

56.99 €

Mađarska

13.99 €

17.99 €

21.98 €

24.99 €

30.99 €

Italija

20.00 €

24.99 €

29.99 €

31.99 €

43.99 €

Litva

21.98 €

26.99 €

29.99 €

39.99 €

56.99 €

Letonija

21.98 €

30.99 €

33.99 €

39.99 €

41.99 €

Luxembourg

15.99 €

23.99 €

28.99 €

30.99 €

37.99 €

Nizozemska

20.00 €

23.99 €

25.99 €

30.99 €

37.99 €

Poljska

16.99 €

23.99 €

26.99 €

30.99 €

37.99 €

Portugal- Madeira & Azori

66.99 €

69.99 €

86.00 €

38.99 €

110.99 €

Portugal kopno

22.99 €

31.99 €

37.00 €

39.99 €

51.99 €

Rumunjska

15.99 €

23.99 €

27.99 €

30.99 €

38.98 €

Slovačka

18.99 €

21.98 €

26.99 €

28.99 €

32.99 €

Slovenija

10.99 €

14.99 €

18.99 €

20.99 €

23.99 €

Španjolska kopno

22.99 €

31.99 €

37.00 €

39.99 €

54.99 €

Španjolska Baleari

41.99 €

45.99 €

49.99 €

52.99 €

54.99 €

Švedska

20.00 €

25.99 €

27.99 €

39.99 €

54.99 €

Velika Britanija

20.99 €

24.99 €

29.99 €

32.99 €

41.99 €Ako naručite dostavu kao firma iz EU, cijene su (bez PDV-a):

Zemlja

Do 2 kg

2 - 10 kg

10 - 20 kg

20 - 30 kg

30 - 40 kg

Austrija

7.68 €

13.67 €

16.23 €

20.50 €

23.07 €

Belgija

10.25 €

15.38 €

19.65 €

21.36 €

27.34 €

Bugarska

11.10 €

16.23 €

20.50 €

22.21 €

30.76 €

Češka

11.10 €

14.52 €

16.23 €

20.50 €

23.92 €

Danska

8.54 €

16.23 €

19.65 €

22.21 €

30.76 €

Estonija

14.52 €

21.36 €

25.63 €

27.34 €

37.60 €

Finska

14.52 €

21.36 €

25.63 €

27.34 €

37.60 €

Francuska

13.67 €

17.09 €

21.36 €

23.07 €

32.47 €

Njemačka

9.39 €

14.52 €

17.09 €

21.36 €

27.34 €

Grčka

12.81 €

21.36 €

25.63 €

27.34 €

38.45 €

Mađarska

8.54 €

12.81 €

16.23 €

18.79 €

23.07 €

Italija

12.81 €

17.09 €

21.36 €

23.07 €

30.76 €

Litva

13.67 €

18.79 €

20.50 €

27.34 €

37.60 €

Letonija

14.52 €

20.50 €

22.21 €

28.20 €

29.91 €

Luxembourg

10.25 €

16.23 €

20.50 €

22.21 €

28.20 €

Nizozemska

12.81 €

16.23 €

17.94 €

22.21 €

28.20 €

Poljska

11.10 €

16.23 €

18.79 €

22.21 €

28.20 €

Portugal- Madeira & Azori

45.29 €

47.85 €

56.40 €

67.51 €

81.19 €

Portugal kopno

14.52 €

21.36 €

25.63 €

27.34 €

35.89 €

Rumunjska

10.25 €

16.23 €

19.65 €

22.21 €

28.20 €

Slovačka

11.96 €

14.52 €

18.79 €

20.50 €

23.92 €

Slovenija

7.68 €

11.10 €

13.67 €

16.23 €

18.79 €

Španjolska kopno

14.52 €

21.36 €

25.63 €

27.34 €

37.60 €

Spain Baleari

27.34 €

29.91 €

33.32 €

35.89 €

37.60 €

Švedska

12.81 €

17.09 €

19.65 €

27.34 €

37.60 €

Velika Britanija

13.67 €

17.09 €

21.36 €

23.07 €

31.62 €Nastavi