Cene Dostave

Mi dostavljamo samo unutar Hrvatske. Ako kupac želi dostavu naših proizvoda unutar EU, to je takođe moguće, ali mora sam angažirati kurira. Mi predlažemo Eurosender. Ali i svaki drugi kurir koga kupac pošalje je dobrodošao.

Ako kupac želi da naruči dostavu za EU kod Eurosendera, ovde su njihove cene dostave:


Zemlja

Do 2 kg

2 - 10 kg

10 - 20 kg

20 - 30 kg

30 - 40 kg

Austrija

11.99 €

20.00 €

22.99 €

27.99 €

30.99 €

Belgija

15.99 €

22.99 €

27.99 €

29.99 €

37.00 €

Bugarska

16.99 €

23.99 €

28.99 €

30.99 €

40.99 €

Češka

16.99 €

21.98 €

23.99 €

28.99 €

32.99 €

Danska

12.99 €

23.99 €

28.99 €

30.99 €

43.99 €

Estonija

22.99 €

31.99 €

37.00 €

39.99 €

54.99 €

Finska

22.99 €

31.99 €

37.00 €

39.99 €

54.99 €

Francuska

21.98 €

24.99 €

29.99 €

32.99 €

45.99 €

Nemačka

13.99 €

20.99 €

23.99 €

28.99 €

35.99 €

Grčka

20.00 €

32.99 €

37.99 €

39.99 €

56.99 €

Mađarska

13.99 €

17.99 €

21.98 €

24.99 €

30.99 €

Italija

20.00 €

24.99 €

29.99 €

31.99 €

43.99 €

Litvanija

21.98 €

26.99 €

29.99 €

39.99 €

56.99 €

Letonija

21.98 €

30.99 €

33.99 €

39.99 €

41.99 €

Luksemburg

15.99 €

23.99 €

28.99 €

30.99 €

37.99 €

Holandija

20.00 €

23.99 €

25.99 €

30.99 €

37.99 €

Poljska

16.99 €

23.99 €

26.99 €

30.99 €

37.99 €

Portugalija- Madeira & Azori

66.99 €

69.99 €

86.00 €

38.99 €

110.99 €

Portugalija kopno

22.99 €

31.99 €

37.00 €

39.99 €

51.99 €

Rumunija

15.99 €

23.99 €

27.99 €

30.99 €

38.98 €

Slovačka

18.99 €

21.98 €

26.99 €

28.99 €

32.99 €

Slovenija

10.99 €

14.99 €

18.99 €

20.99 €

23.99 €

Španija kopno

22.99 €

31.99 €

37.00 €

39.99 €

54.99 €

Španija Baleari

41.99 €

45.99 €

49.99 €

52.99 €

54.99 €

Švedska

20.00 €

25.99 €

27.99 €

39.99 €

54.99 €

Velika Britanija

20.99 €

24.99 €

29.99 €

32.99 €

41.99 €Ako naručite dostavu kao firma iz EU, cene su (bez PDV-a):

Zemlja

Do 2 kg

2 - 10 kg

10 - 20 kg

20 - 30 kg

30 - 40 kg

Austrija

7.68 €

13.67 €

16.23 €

20.50 €

23.07 €

Belgija

10.25 €

15.38 €

19.65 €

21.36 €

27.34 €

Bugarska

11.10 €

16.23 €

20.50 €

22.21 €

30.76 €

Češka

11.10 €

14.52 €

16.23 €

20.50 €

23.92 €

Danska

8.54 €

16.23 €

19.65 €

22.21 €

30.76 €

Estonija

14.52 €

21.36 €

25.63 €

27.34 €

37.60 €

Finska

14.52 €

21.36 €

25.63 €

27.34 €

37.60 €

Francuska

13.67 €

17.09 €

21.36 €

23.07 €

32.47 €

Nemačka

9.39 €

14.52 €

17.09 €

21.36 €

27.34 €

Grčka

12.81 €

21.36 €

25.63 €

27.34 €

38.45 €

Mađarska

8.54 €

12.81 €

16.23 €

18.79 €

23.07 €

Italija

12.81 €

17.09 €

21.36 €

23.07 €

30.76 €

Litvanija

13.67 €

18.79 €

20.50 €

27.34 €

37.60 €

Letonija

14.52 €

20.50 €

22.21 €

28.20 €

29.91 €

Luksemburg

10.25 €

16.23 €

20.50 €

22.21 €

28.20 €

holandija

12.81 €

16.23 €

17.94 €

22.21 €

28.20 €

Poljska

11.10 €

16.23 €

18.79 €

22.21 €

28.20 €

Portugalija- Madeira & Azori

45.29 €

47.85 €

56.40 €

67.51 €

81.19 €

Portugalija kopno

14.52 €

21.36 €

25.63 €

27.34 €

35.89 €

Rumunija

10.25 €

16.23 €

19.65 €

22.21 €

28.20 €

Slovačka

11.96 €

14.52 €

18.79 €

20.50 €

23.92 €

Slovenija

7.68 €

11.10 €

13.67 €

16.23 €

18.79 €

Španija kopno

14.52 €

21.36 €

25.63 €

27.34 €

37.60 €

Španija Baleari

27.34 €

29.91 €

33.32 €

35.89 €

37.60 €

Švedska

12.81 €

17.09 €

19.65 €

27.34 €

37.60 €

Velika Britanija

13.67 €

17.09 €

21.36 €

23.07 €

31.62 €Dalje