Algemene voorwaarden

Op uw gebruik van deze website om goederen te kopen zijn deze algemene voorwaarden en ons privacybeleid van toepassing. Lees deze documenten aandachtig door voordat u onze site gebruikt of een bestelling plaatst. Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, mag u geen toegang krijgen tot of anderszins gebruik maken van tastebrandy.com of de informatie op deze site. Uw gebruik van de site tastebrandy.com wordt geacht uw akkoord te zijn met het naleven van de onderstaande voorwaarden. Wij doen zaken in overeenstemming met de wetgeving van Kroatië.


Algemene informatie over ons

Onze naam: tastebrandy.com handelend onder de naam Nova logistika d.o.o. Kroatië

Tastebrandy.com (Verkoper) verkoopt geen alcohol aan personen jonger dan 18 jaar, vanwege onze lokale wetgeving. Door deze site te gebruiken, bevestigt de Klant dat hij/zij ouder is dan 18 jaar. Door deze site te gebruiken erkent de Klant dat de persoon die een zending alcoholische dranken ontvangt van tastebrandy.com ouder is dan 18 jaar. Als u dat niet doet, ga akkoord met deze gebruiksvoorwaarden, gebruik deze site niet.

Nauwkeurigheid

Wij hebben ons best gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op of beschikbaar via deze website correct, niet misleidend en veilig is. Het is echter mogelijk dat de informatie verouderd, onvolledig, onjuist is of dat er door derden en tastebrandy.com mee is geknoeid. geeft geen garantie met betrekking tot de integriteit, volledigheid of nauwkeurigheid ervan.

Koppelingen

Links naar deze website zijn toegestaan, hoewel Tastebrandy.com zich het recht voorbehoudt om deze toestemming op elk moment in te trekken, en op voorwaarde dat er alleen links worden gemaakt naar de startpagina van deze website. Tastebrandy.com kan ook links naar andere websites bevatten. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat tastebrandy.com niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de beschikbaarheid of nauwkeurigheid van dergelijke websites of de inhoud, advertenties of producten op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen.

De bestelling

Enkel bestellingen vergezeld van een door de Klant correct en volledig ingevuld bestelformulier worden aanvaard. Na voltooiing van de bestelling geldt de bestelling als aanbod voor het sluiten van een koopovereenkomst. Het koopcontract komt tot stand na bevestiging van de bestelling door de verkoper en betaling van de goederen door de klant.

De prijzen

De Klant verklaart hierbij bekend te zijn met de prijzen van de Verkoper, uitgedrukt in Kroatische kuna en euro, die beschikbaar zijn op de website www.tastebrandy.com. Betaling van de goederen kan plaatsvinden met elk betaalmiddel dat wordt geaccepteerd door ons gelicentieerde onlineverwerkerbedrijf.

Voltooiing van het contract

Wanneer een klant een internetbestelling plaatst (plaatsing van de geselecteerde goederen in het zogenaamde "winkelmandje" of "uw winkelmandje" door op de knop "toevoegen aan uw winkelmandje" te klikken en alle gevraagde gegevens invult op alle formulieren die worden weergegeven na het klikken op het pictogram "afrekenen") en betaalt voor de bestelde goederen, bevestigt tastebrandy.com de bestelling per e-mail aan de koper met de mededeling dat de bestelling is geaccepteerd. De volgende werkdag ontvangt de klant opnieuw een e-mail van tastebrandy.com waarin wordt bevestigd dat de betalingstransactie is geaccepteerd en dat onze bestelde goederen zijn overgenomen door een bezorgbedrijf. In dezelfde e-mail stuurt tastebrandy.com u het trackingnummer waarmee u op www.trackandtrace.ptt.rs/en/default.htm uw zending kunt volgen. Deze laatste stap betekent dat het contract, waarvan het onderwerp de aankoop van de goederen is tussen tastebrandy.com en zijn Klant, is gesloten.

Contract Contractannulering

De Klant kan het contract met Tastebrandy.com voor de bestelde goederen op elk moment opzeggen tot het einde van de tweede dag vanaf de datum waarop u de bestelde goederen ontvangt. De Klant hoeft de Verkoper geen reden op te geven voor de annulering van de overeenkomst. Om het contract te annuleren moet de Klant tastebrandy.com hiervan per e-mail op de hoogte stellen en de goederen op eigen kosten en op eigen risico terugsturen naar het geregistreerde adres van de Verkoper.

Tastebrandy.com kan de overeenkomst annuleren als: (A) de bestelde goederen om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn, (B) de goederen om welke reden dan ook niet leverbaar zijn, (C) de Klant onbereikbaar is op het opgegeven adres.

Beperking van aansprakelijkheid jegens de klant

Houd er rekening mee dat tastebrandy.com al zijn zendingen verzendt als FOB Vukovar, Kroatië. Dit betekent dat de klant de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de verzending bij de douane van Vukovar.

De Klant is verantwoordelijk voor het naleven en naleven van alle toepasselijke wet- en regelgeving die van invloed is op zijn/haar aankoop en het daaropvolgende gebruik van de bestelde goederen. Dit omvat het verkrijgen van alle noodzakelijke douane-, import- of andere vergunningen om goederen van tastebrandy.com te kopen. Bepaalde nationale wetten kunnen de import of export van bepaalde goederen naar de Klant verbieden.

Tastebrandy.com doet geen uitspraken en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de export of import van de goederen die de Klant koopt.

Voor zover de wet tastebrandy.com dit toestaat, sluiten wij al onze lia uit aansprakelijkheid jegens de Klant voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade of kosten (inclusief verlies van winst, zaken of goodwill) op welke manier dan ook voortvloeiend uit enig probleem met betrekking tot de goederen die de Klant bij ons koopt, anders dan de rechtsmiddelen vermeld in paragraaf hierboven .

Mocht de rechter toch oordelen dat tastebrandy.com schadevergoeding verschuldigd is, dan zal die schadevergoeding beperkt zijn tot het bedrag dat de Klant voor de betreffende goederen heeft betaald.

Deze voorwaarden en het gebruik van deze website en de inhoud ervan worden in alle opzichten beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Kroatische wet, en u gaat ermee akkoord zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Kroatische rechtbanken.

Valuta
Talen
English Deutsch Srpski French Hrvatski Italian Dutch Svenska Danish Slovenian
Fabrikanten

Er zijn momenteel geen artikel recensies